Epizoda 2.04
Huga nemá nikdo rád

V podzemním komplexu si část lidí rozdělila směny. Hurley kromě toho dostal na povel sklad potravin, který obsahuje všemožné zásoby jídla na hodně dlouhou dobu. Nesmí o něm však nikomu říci, alespoň prozatím, aby ostatní jídlo hned najednou nesnědli. Po dlouhém přemáhání, aby se do jídla nepustil sám, zapojí do hry jednu z ostatních přeživších - Rose.

Na druhém konci ostrova se mezitím Sawyer, Jin a Michael dozvídají o původu skupiny lidí, která je zajala. Jsou to přeživší z druhé části letadla a celá situace s uvězněním se odehrála, protože se skupina bála, že oni jsou Ti druzí. Jak se brzy ukáže, z původních 23 lidí, kteří přežili havárii, jich zbylo pouze pět. Jedním z nich je také manžel Rose - Bernard. Přežívají v bunkru, ve kterém je podobné logo, jako v komplexu, který našla první část trosečníků. Logo má uprostřed místo labutě jiný symbol.

Na pláži dochází k vyhrocení situace hlavně v případě Charlieho, který se neúspěšně snaží získat nějaké další informace o poklopu nejdříve od Hurleyho a poté od Locka. Zásadní objev učiní Claire, na pláží najde povědomou láhev se zprávami, díky níž si domyslí, že záchranná výprava na voru byla neúspěšná a všichni čtyři zemřeli.

Jack a Sayid pokračují v průzkumu komplexu a objevují zdroj silného magnetického záření. V dlouhých chodbách ale nic nenaleznou. Tíha situace a zodpovědnosti dolehne na Hurleyho, kterého napadne celý komplex s pomocí dynamitu vyhodit do povětří a vyřešit tak všechny možné otázky, ale Rose ho na poslední chvíli zastaví. K jeho spokojenosti je rozhodnuto, že zásoby jídla budou rozdány mezi všechny ostrovany...

Původní název dílu: Everybody Hates Hugo